Elka Oudenampsen

Paintings & Collages

html5 templates
Mobirise

"From fragments of pictures from various glossy magazines I compile the compositions as preliminary studies for my canvases.
The pictures in these glossies show us the current and fast changing world. In contrary, in my collages I am looking for images that reflect our timeless and limitless existence.
During the making of the collages I organize my thoughts, feelings, experiences and insights into an image. I define the shape and color rules of the game, intuitively, with chances for coincidence. By arranging shapes and colors, images of an unlimited space arise, in which these shapes enter into a relationship with each other. A space in which these shapes sometimes blend harmoniously or terribly collide. A space in which great contrasts of shape, line and color are coming together.
From the multitude of shapes, I often limit myself to a collection of simple, elementary shapes. The image must be calm and clear and I want to reduce the complexity to a simple image, emphasizing the mutual relationship of the shapes and space.
I investigate the mutual proportions of the shapes and within the total image. I aim for a balance of shape, color and texture.

Making collages requires much less time than making an oil painting. Only a few collages will be implemented into a painting.
I strive to paint my canvases plainly and in clear actions. During painting, a dialogue arise between the different parts on the canvas. Often the shapes are simplified, they derive their meaning of the context in which they are placed. Relationships and the combination of shapes and colors are the subject. The final image must stand on its own and is only completed when she looks at me as a viewer and invites me to look again."

"Uit fragmenten van fotomateriaal uit diverse glossy magazines stel ik composities samen als voorstudies voor mijn schilderijen.
Vanuit de foto's uit glossy's die ons het huidige en snel veranderende wereldbeeld presenteren, zoek ik in mijn collages naar beelden die juist onze tijdloze en grenzeloze existentie weergeven.
Tijdens het maken van deze collages orden ik mijn gedachten, gevoelens, ervaringen en inzichten tot een beeld. Ik zet de vorm- en kleurregels van het spel uit, intuïtief, met ruimte voor het toeval. Door middel van het ordenen van vormen en kleuren ontstaan beelden van een onbegrensde ruimte waarin de vormen relaties met elkaar aangaan. Een ruimte waarin de vormen soms harmonieus samengaan of met elkaar botsen. Een ruimte waarin grote contrasten van vorm, lijn en kleur samenkomen.
Uit de veelheid van vormen beperk ik me vaak tot een beperkt aantal eenvoudige, elementaire vormen. Dit om het beeld rustig en helder te houden en de complexiteit terug te brengen tot een eenvoudig beeld waardoor de nadruk nog meer op de onderlinge relaties komt te liggen. Ik onderzoek de verhoudingen van de vormen onderling en binnen het totale beeld. Hierbij streef ik naar evenwicht van vorm, kleur en textuur.

Het maken van de collages vraagt in zijn uitvoering veel minder tijd dan het maken van een olieverf schilderij. Slechts enkele collages werk ik uit tot een schilderij.
Ik streef ernaar om het schilderij eenvoudig en in duidelijke handelingen te schilderen. Tijdens het het schilderen ontstaat een dialoog tussen de verschillende fragmenten in het schilderij. Vaak zijn de vormen zo vereenvoudigd dat ze hun betekenis ontlenen aan de context waarin ze zijn geplaatst. Relaties en het samengaan van vormen en kleuren zijn het onderwerp. Het uiteindelijke beeld moet op zichzelf staan en is pas voltooid wanneer ze mij als beschouwer aankijkt en uitnodigt opnieuw te kijken."


© Copyright 2018      powered by LKh Creatives